Information om adoptering

ATT ADOPTERA INNEBÄR ETT LIVSLÅNGT ANSVAR

När du adopterar ett eller flera djur från Ronnebys Hittekatter & Co tar du på dig ansvaret för individens fortsatta liv. Det är därför viktigt att du tänker igenom ditt beslut noga innan du skickar in din intresseanmälan. Det är lätt att beröras av djurens tragiska bakgrund och känna en önskan att ge dem ett nytt liv. Det gör du bäst genom att vara väl förberedd, så att djuret får komma till ett stabilt hem där de kan stanna livet ut.

VARFÖR VILL DU ADOPTERA?

Tänk igenom varför du vill adoptera. Att dela sitt liv med andra djur innebär att alltid ha någon annan att ta hänsyn till. Tror du att du kommer ha den tid det krävs för att bygga upp en bra relation till din nya familjemedlem?

Fundera gärna på dina förväntningar på djuret och hur långt du är beredd att anpassa ditt liv efter dess behov. Det är viktigt för oss att du som adopterar ser djuren som individer med egna intressen, känslor och behov som de ska kunna få utlopp för. Alla dina tankar och idéer är viktiga för att vi ska kunna matcha rätt djur till rätt hem. Ta god tid på dig att formulera dina förhoppningar och funderingar så att du tydligt kan uttrycka dem i din intresseanmälan, och ge oss en så bra bild som möjligt av just din situation.

PLANERA

Se till att läsa på om djuret och dess behov så du har en tydlig bild av vad det innebär att ta hand om det. Vad behöver du hinna med dagligen? Finns den tiden? Hur kan du göra livet så innehållsrikt och spännande som möjligt för djuret? Passar din boendesituation den typen av djur du vill adoptera? En del behöver få tillgång till stora ytor, andra behöver få motionera tillsammans med dig, en del vill bo ute, andra vill ha utrymmen inne. Har du någon som kan ställa upp och passa om du vill resa bort?

ATT TÄNKA PÅ NÄR DU LETAR

Vi placerar aldrig djur som har behov av artsällskap ensamma. Tänk därför gärna på att välja djur(t.ex kaniner) som redan bor tillsammans om du ska adoptera flera individer. Letar du sällskap till andra djur som redan tillhör din familj så fundera på vilken personlighet du tror de skulle gå bäst ihop med. Välj gärna ett djur som finns i närheten av där du bor. Ofta kan vi gärna ordna med transport men det är ju alltid bättre för djuren att slippa långa resor.

GÖR EN INTRESSEANMÄLAN

När du känner dig säker i ditt beslut är det dags att skicka in en intresseanmälan. Där berättar du så utförligt du kan om dig själv, ditt boende, dina tankar och din planering inför adoptionen. Tänk på att försöka besvara alla våra frågor så utförligt du kan, och berätta även saker utöver dem du kommit att tänka på. En väl ifylld intresseanmälan gör vårt arbete mycket smidigare! När vi tagit emot din intresseanmälan hör vi av oss så snart vi kan. Då vår verksamhet är ideell kan detta ta lite tid. Var beredd på att få vänta minst en vecka och försök att ha tålamod. När vi hör av oss ställer vi eventuellt ytterligare frågor och svarar på de frågor du har. Bor du i närheten av djuret du vill adoptera vill vi gärna att du hälsar på för att se om den bild du har av djuret stämmer överens med verkligheten. När både du och vi känner att vi har den information vi behöver är det dags för adoption.

Även om du gjort en intresseanmälan på ett specifikt djur kan det hända att vi tror att någon annan passar bättre. Vi hör då av oss och berättar varför, och diskuterar med dig för att komma fram till vad som blir bäst.

Att du fyllt i en intresseanmälan för ett djur innebär inte en garanti på att du får adoptera. Det kan hända att vi inte anser att något av djuren som söker hem just då passar din situation, eller så har någon annan möjlighet att erbjuda ett ännu bättre hem. Vi väljer alltid det som är bäst för djuret. Vi diskuterar självklart detta med dig och försöker matcha något av de framtida djuren till ditt hem.

Adoptionen

Alla som tar hand om djur från Ronnebys Hittekatter skriver på ett kontrakt för att undvika att djur som redan farit illa ska utsättas för ytterligare påfrestningar. Vi tar också ut en adoptionsavgift när vi placerar ut djur. Detta gör vi för att täcka en del av de veterinärkostnader vi haft för dem då vi är helt ideela. När det är dags för dig att hämta eller ta emot din nya familjemedlem skriver du på kontraktet. Adoptionsavgiften kan du antingen betala kontant vid samma tillfälle, eller sätta in på vårt konto. Vi vill också gärna att alla som adopterar hör av sig till oss regelbundet för att berätta hur det går. Du kan enkelt skicka in bilder och berättelser via mail. Vi tycker att det är jätteroligt att få följa våra skyddslingar i sina nya liv. Resterande villkor i kontraktet kan du läsa om längre ner.

Vi kräver att alla kattungar vi omplacerar kastreras, därför skriver du under på att skicka en kopia av kastreringsintyget när du köper en kattunge av oss. Alla vuxna katter är kastrerade vid adoptionen.

OM NÅGOT GÅR FEL

Skulle någonting hända som gör att du inte har möjlighet att fullfölja ditt ansvar och måste omplacera djuret vill vi att du hör av dig till oss så hjälper vi dig hitta en lösning. Du får inte avliva ett friskt djur utan att kontakta oss så vi kan diskutera och ev. ta tillbaka djuret om ingen lösning finns i hemmet.  Om djuret försvinner eller avlider vill vi också att du kontaktar oss och berättar vad som har hänt så vi kan anteckna det i kattens ärendejournal. Det kan ju bli hjärtslitande för både er och oss om vi ringer för ett uppföljnings-samtal.Här nedan kan du läsa de paragrafer man ska följa om man vill adoptera en katt hos Ronnebys Hittekatter & CO.Avtalet innehåller följande:
§ 1 Djuret/djuren får inte utsättas för vanvård, djurplågeri eller experiment. Jag förbinder mig att sköta djuret väl och förse djuret med mat, omvårdnad och tillsyn.
§ 2 Jag är medveten om att djuret kan behöva veterinärvård i framtiden, jag åtar mig alla kostnader för detta. RHK vill att djuret veterinärvårdsförsäkras. Katter bör hållas fortsatt vaccinerad mot kattsnuva och kattpest.
§ 3 RHK vill att alla vuxna katter ska vara kastrerade och id-märkta. Om kastrering inte är åtgärdat vid överlämnandet förbinder jag mig att göra detta senast då katten är 8 månader gammal (vid köp av kattunge), samtidigt ska katten id-märkas. Detta gäller såväl hankatter som honkatter. Kopia på kastreringsintyg ska skickas, se adress nedan. INGA djur  får avlas på.
§ 4 Jag förbinder mig att hålla katten helt inomhus de första veckorna tills katten anpassat sig helt till sin nya miljö. Katten bör dock inte släppas ut på egen hand förrän idmärkning är gjord. Skygga katter skall inte släppas ut alls förrän de är helt tama,såvida inte annat avtalats. Om något djur skulle springa bort måste RHK kontaktas.
§ 5 Katten skall hållas som innekatt i stadsbebyggt område i de fall där katten riskerar att bli överkörd eller vid risk att utsättas för annan fara. Alternativt kan katten och andra djur vistas ute i sele och koppel under noggrann uppsikt vid utevistelse.
§ 6 Jag accepterar att Ronnebys Hittekatter & CO gör återbesök i kattens hem(efter avtalad tid såklart) alt Uppföljningssamtal och komma med tips/råd, tveka inte att höra av er!
§ 7 Om djuret, eller andra djur i hemmet från RHK, vanvårdas eller om jag bryter mot någon av ovanstående paragrafer äger Ronnebys Hittekatter & CO rätt att omedelbart återta djuren utan ersättning.
§ 8 Om jag av någon anledning inte kan behålla djuret ska alltid Ronnebys Hittekatter & Co kontaktas! Djuret får under inga omständigheter avlivas utan Ronnebys Hittekatters godkännande och vi vill gärna att ni kontaktar oss för hjälp med ev. omplacering om det skulle bli aktuellt. Godkännandet ska ges före djuret flyttas/avlivas. Paragrafen gäller dock inte avseende avlivning i fall då det enligt veterinär är fråga om sådan akut skada eller sjukdom att omedelbar avlivning är nödvändig.

§ 8 Om en ägare skulle ge sig till känna inom 3 månader efter upphittandes anmälan till polismyndigheten har ägaren rätt att ta tillbaka sitt djur, om så önskas.

 

Kontraktsbrott
Vid kontraktsbrott från adoptörens sida upphävs kontraktet och Ronnebys Hittekatter & CO har rätt att återkalla djuret. Är kontraktsbrotten grova så som vid djurplågeri kan adoptören ställas inför rätta och en polisanmälan görs alltid.

← Bakåt Till förstasidan