Arkiv

Här samlas allt som är till Arkiv;

Insamlingar: Insamlingar där behövd summa kommit in eller ärendet är så pass gammalt.

Fått Hem: Djur som fått alldeles egna hem!

Avslutade Kolonier: Kolonier som vi framgångsrikt fått ”stop” på, antingen via TNR eller intagning i jourhem.

Redovisningar: Redovisningar från föregående månader

← Bakåt Till förstasidan