Om katthemmet

Ronnebys Hittekatter är ett privatdrivet katthem som har funnits ganska länge egentligen utan att stå på egna ben, eftersom vi tidigare varit en del av en annan kattorganisation.  Ronnebys Hittekatter har sedan vuxit sig allt större och nu var det dags att starta eget katthem.

Emma , som grundat Ronnebys Hittekatter har godkänd djurverksamhet (paragraf 16tillstånd) hos länsstyrelsen vilket innebär att katthemmet  får ta in, vårda samt omplacera djur. Vi får även bedriva jourhemsverksamhet. Allt förutsatt att vi följer de paragrafer som står på tillståndet, vilket självklart görs.  RHK har ett gott samarbete med myndigheter, veterinärer och media, och en del lokala affärer. Men vi hoppas få fler samarbetspartners under årens lopp.  Vi anser att ett samarbete med andra likatänkande djurhjälpsorganisationer och myndigheter i längden enbart gynnar djurens och kattens status. Däremot stödjer vi inte katthem som avlivar friska katter, skygga katter samt använder sig av 3månaders-regeln. Varje individ har rätt till sitt liv. Inga friska djur avlivas under vårt beskydd.

Ronnebys Hittekatter använder sig ibland utav jourhem när vi har fullt på katthemmet och många akuta katter på kölistan. Allra först hamnar de i karantän, där de sitter i 2-3 veckor p.g.a smittorisken, samt får besöka veterinären. Sedan slussas de vidare till jourhemmen eller in på katthemmet som finns hemma hos Emma.  Jourhemmen kollas noga upp, så att rätt djur får rätt jourhem och vice versa.  Tack vare våra jourhem  kan vi snabbt och effektivt hjälpa fler djur när det behövs även när det är fullt här! I vissa fall kan vi även förmedla direktkontakt mellan de nya hemmen och de som kontaktar oss om djur och i de fallen behöver inte djuren mellanlanda hos oss eller hos något jourhem. (t.ex ägarägda djur under privata omplaceringar)

De djur vi blir kontaktade om har alla olika bakgrund och i nästan samtliga fall beror deras situation på människors okunskap eller illvilja. Det kan röra sig om smådjur som barnen tjatat sig till, som de tog söta små kaninungar på och aldrig fick sålt och därför kastas de ut alternativt slängs in till en djuraffär där de får sitta understimulerade i för små burar och har de tur säljs de innan de blir för stora. Det kan handla om katter som slängts ut eller vanskötts av sin ägare, gratis kattungar som var sååå söta men som sedan växte upp, katten som blev kvar på sommarstugetrappen för ”katter klarar sig alltid”, ej idmärkta katter som kommit på vift, djurskyddsärenden, dödsbon, djurförbud.

Ofta är katthem som vårat bekväma att ta till för människor som behandlar djur som slit- och slängvaror. Självklart är det inte så vi vill ha det, samtidigt så ser vi till dom individuella djurens behov och vi säger inte nej när det enda alternativet är avlivning eller fortsatt vanvård i mån av plats och om vi inte har hemlösa katter kvar på kö som behöver platsen mer. Vi ställer dock väldigt höga krav på ägarna som vill ha hjälp av oss, och placerar aldrig ägarägda katter i våra jourhem förutom i yttersta undantagsfall. Ägarna har ett ansvar, och katthemmet ska i första hand vara till för de hemlösa, vanvårdade djuren som inte har någon alls.

Ronnebys Hittekatter bildades på riktigt 2010-10-27  . Vi som är kontaktpersoner och medhjälpare  jobbar helt ideelt med detta utöver våra jobb och det kan därför gå någon vecka innan någon av oss svarar. Vi hjälper mest hemlösa, vanvårdade och utsatta katter men även smådjur i mån av tid och plats.

Vi är positiva till TNR (trap-neuter-return) och har tillämpat det några gånger, och kommer jobba med det i framtiden också.

SYFTE

Katthemmet Ronnebys Hittekatter är helt ideelt och vi driver djurhemsverksamhet samt tar hjälp av jourhem. Vårt främsta syfte är att minska antalet hemlösa, avlivningshotade och vanvårdade katter genom omplacering och kastrering. Vårt hjärta finns hos de hemlösa och vanvårdade djuren som vi sätter i första rum. Vi arbetar för att kattens status ska öka genom informationsspridning om bl.a vikten av kastrering och idmärkning, och har ett gott samarbete med myndigheter, veterinär och media. Vi försöker synas mycket för att nå ut till privatpersoner så mycket som möjligt. Verksamheten hjälper även andra djur i mån av tid och plats, och har ett brett kontaktnät till sin hjälp. men vi behöver bli FLER. Inga friska djur avlivas, utan får stanna sålänge de behöver.

VOLONTÄRER

Personer som på något sätt ställer upp ideelt för katthemmet t.ex volontärer på katthemmet, månadsfaddrar, transportörer, matare osv.

KONTAKTPERSONER

Kontaktpersoner är vi som driver katthemmet. Ni kan kontakta oss när ni undrar över något. Läs mer under ”kontaktpersoner” eller ”kontakta oss”. Emma har huvudansvaret men vi hjälps alla åt att hålla verksamheten på fötter och ni kan kontakta oss alla.

ÖVRIGT

  1. Katthemmet kommer att arbeta med att alla katter som tas in ska kastreras, ID-märkas och vaccineras innan omplacering. Detta kommer också vara ett krav att katten är vid omplacering av katter som har en ägare och där ägaren vill ha hjälp med att omplacera sin katt. Vid omplacering av katter som har en ägare så är det krav att katterna stannar kvar i sina tidigare hem tills nytt permanent hem hittas. Jourhem kommer inte att användas till dessa katter förutom vid extrema undantagsfall. När det gäller omplacering pga allergi kommer intyg från läkare att krävas.
  2. Katthemmet använder sig utav adoptionskontrakt vid flytt av katter. Det gäller Överlåtelsekontrakt, jourhemskontrakt och adoptionskontrakt. Se fliken adoptera- adoptionsinformation för att läsa kontraktet.
  3. När det gäller skygg katt som placeras som stallkatt/TNR-katt eller katt med speciella behov gäller särskilda villkor. Det kan även bli tal om permanent jourhem.
  4. Vi använder oss av försäkringsfaddrar, månadsfaddrar och insamlingar för att hålla nere veterinärkostnaderna.
  5. På hemsidan kommer broschyrer och information finnas till hand för jourhem och permanenta hem.
  6. Alla katter som tas in sitter i karantän i (minst) två veckor p.g.a smittorisken och ett veterinärbesök(minst) görs. Journal förs på alla djur i verksamheten.
  7. Samtliga djur som omplaceras kommer att följas upp i de nya hemmen
← Bakåt Till förstasidan